Система дистанційного навчання «Finport Training System»

Система дистанційного навчання «Finport Training System» (FTS)

Персонал компанії - це потенціал її розвитку. Лише високопрофесійний, добре навчений і згуртований колектив здатен вирішувати задачі будь-якої складності і досягати якнайкращих результатів.

Для досягнення цієї мети Finport Technologies пропонує свою розробку - систему дистанційного навчання і тренінгів «Finport Training System».

Система створена для навчання співробітників, клієнтів і партнерів будь-якої компанії чи організації. З її допомогою можна розробляти навчальні курси, проводити навчання та атестацію, і одночасно аналізувати результати та ефективність навчання.

«Finport Training System» має широке застосування в таких випадках:

 • складна й розгалужена організаційна структура компанії;
 • велика кількість тих, хто навчається;
 • необхідність підтримання знань на належному рівні;
 • необхідність атестації та тестування співробітників;
 • навчання - основний вид діяльності.

Система дистанційного навчання «Finport Training System»  допоможе в рішенні таких задач:

 • комплексна підготовка фахівців/менеджерів, підвищення їх професійного рівня;
 • засвоєння співробітниками компанії єдиних корпоративних стандартів роботи;
 • адаптація нових співробітників, засвоєння ними норм правил поведінки і внутрішньокорпоративних правил компанії;
 • підвищення рівня лояльності співробітників до компанії (турбота про новеньких, можливість кар'єрного росту);
  зміцнення корпоративного духу компанії;
 • передача корпоративних цінностей компанії, збереження і накопичення досвіду;
 • забезпечення системності, цілісності навчання, контролю за засвоєнням знань і сертифікації співробітників компанії;
 • відсутність командировочних витрат в рамках процесу навчання;
 • мінімізація витрат на відрив співробітників від виробництва, оренду оснащення і навчальних класів;
  гнучке управління графіком процесу навчання і тестування;
 • зниження ризиків, пов'язаних з текучістю персоналу;
  збільшення ступеня готовності компанії до змін.